AION埃安屯門黃金海岸車展

明天喺最後一日,唔好錯過高達$20,000訂車優惠,明天最後機會!

地點:屯門黃金海岸
日期:2024年3月23至24日
時間:上午10時至下午7時
展出車系:埃安Y Plus及Hyper HT
 
車展優惠:
即場落訂Y Plus (售價:$229,800) ,即可享限時訂車優惠(總值高達$20,000)